076-830 05 29 info@payoff.se

Om Payoff

Vi erbjuder projekt, verksamheter och arbetsgivare samhällsekonomiska, process- och effektutvärderingar för att synliggöra ekonomiska och strategiska nytta med fokus på hållbarhet. Målet är att politiker, resultatansvariga och övriga beslutsfattare skall få beslutsunderlag för att bedöma olika åtgärders resultat, effektivitet och lönsamhet. I ett nästa steg kan beslut tas om hur verksamheter skall utvecklas och struktureras för att göra verklig skillnad.

Vi genomför även certifieringsutbildningar i samhällsekonomisk utvärdering, seminarier och föreläsningar med koppling främst till samhälls-, rehabiliterings- och personalekonomi.

Bakom Payoff står Claes Malmquist, Sven Vikberg och Jonas Huldt. Vi är ekonomer och beteendevetare med lång erfarenhet av att jobba med ekonomiska utvärderingar, föreläsningar och verksamhet inom rehabilitering och personalutveckling. Vi har sedan många år samverkat i våra olika yrkesroller och idag driver vi payoff tillsammans.

Sedan 2011 har vi en underleverantör knuten till företaget för att tillföra ytterligare kompetens inom lärande- och processinriktad utvärdering; Richard Ahl, som är civilekonom och PhD.

Vid behov samverkar vi också med andra konsultföretag i branschen för att bredda vår kompetens och för att kunna utföra våra uppdrag. Vi startade 2007 och idag är Payoff ett aktiebolag, Payoff utvärdering och analys AB, med säte i Östersund där Claes och Sven håller till. Jonas Huldt utgår från Göteborg. Samtliga konsulter jobbar rikstäckande.

Payoff Göteborg

Jonas Huldt

070-929 88 23
jonas@payoff.se