Payoff

Vi erbjuder projekt, verksamheter och arbetsgivare samhällsekonomiska, process- och effektutvärderingar för att synliggöra ekonomiska och strategiska nytta med fokus på hållbarhet. Målet är att politiker, resultatansvariga och övriga beslutsfattare skall få beslutsunderlag för att bedöma olika åtgärders resultat, effektivitet och lönsamhet. I ett nästa steg kan beslut tas om hur verksamheter skall utvecklas och struktureras för att göra verklig skillnad.

Vi genomför även utbildningar i samhällsekonomisk utvärdering, workshops och föreläsningar med koppling främst till samhälls-, rehabiliterings- och personalekonomi.

Jonas Huldt, Claes Malmquist och Sven Vikberg är konsulter i Payoff. Vi är ekonomer och beteendevetare med lång erfarenhet av att jobba med ekonomiska utvärderingar, föreläsningar och verksamhet inom rehabilitering och personalutveckling. Vi har sedan många år samverkat i våra olika yrkesroller och idag driver vi payoff tillsammans.

Vid behov samverkar vi också med andra konsultföretag i branschen för att bredda vår kompetens och för att kunna utföra våra uppdrag.

Vi startade 2007 och idag är Payoff ett aktiebolag, Payoff AB startades av Sven Vikberg och Claes Malmquist, men ägs och drivs idag av Jonas Huldt. Payoff jobbar rikstäckande.