076-830 05 29 info@payoff.se

Utvärderingar av satsningar inom välfärden - är din verksamhet socialt hållbar?

Till projekt, verksamheter och arbetsgivare erbjuder vi ekonomiska-, process- och effektutvärderingar för att synliggöra lönsamheten med fokus på strategiska och samhällsekonomiska effekter för en en socialt hållbar framtid.

Målet är att politiker, resultatansvariga och övriga beslutsfattare skall kunna planera, genomföra, utvärdera och implementera olika satsningar inom arbetsmarknad, arbetsliv, hälsa och integration på ett för verksamheten optimalt sätt.

Samhällsekonomisk utvärdering med fokus på strategiska effekter

Vi utvärderar satsningar på fokus på arbetsmarknad, arbetsliv, hälsa och socialpolitiken. En samhällsekonomisk utvärdering synliggör nyttan och strategiska effekter av en insats vilket kompletterar traditionell redovisning och utvärdering.

Med vår modell NyttoSam har vi genomfört ett hundratal utvärderingar på uppdrag av Samordningsförbund, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och landsting.

Vilka resultat skapar din verksamhet egentligen?

Vi drivs av att verksamheter skapar nytta ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
Vilka resultat skapar din verksamhet på kort sikt och vilka möjliga strategiska effekter skapas på längre sikt? Hur påverkas  samhället, ägarna/parterna och individerna av en insats?

Verksamhetsutveckling och processtöd

Vi erbjuder verksamheter stöd för att utveckla ledning och styrning med fokus på effektivitet och lönsamhet. I ett nästa steg kan vi också jobba med processtöd för att planera, genomföra och utvärdera verksamheten.

Föreläsning & Utbildning

Vi genomför certifieringsutbildningar i vår modell NyttoSam. Utbildningen innebär också att deltagaren utför en samhällsekonomisk utvärdering av en satsning inom välfärden.

Payoff föreläser och  genomför en kundanpassad workshop bl.a. med fokus på samhällsekonomi, CSR och personalekonomi.

Vilka effekter vill du uppnå med verksamheten på längre sikt?

Vad skall verksamheten leda till på längre sikt? Finns det en tydlig vision och syfte och mål som styr i rätt riktning? Vad är ett bra resultat på kort sikt och vilka avtryck skapar verksamheten på längre sikt?

Payoff har ett tjänsteutbud som erbjuder insatser för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheter ur ett strategiskt och strukturellt perspektiv.

Utvärdering

Vi utför samhällsekonomiska utvärderingar, process- och effektutvärderingar.

Föreläsningar & Utbildningar

Certifieringsutbildningar NyttoSam.

Föreläsning och workshop.

Verksamhetsutveckling

Genomlysningar, utredningar, processtöd och tjänster med fokus på strategisk utveckling.

Referenser

Läs mer om några referenser till våra tidigare utförda uppdrag.

Samhällsekonomisk utvärdering, process- och effektutvärdering

Konsulterna i Payoff har varit verksamma inom välfärdssektorn och näringslivet, både i olika chefsroller och som utvärderare.

Vår erfarenhet och kompetens gör därför att vi har mycket goda förutsättningar att hitta rätt insats för verksamheter som har behov av insatser för planering, utveckling, utvärdering och processtöd.