Utvärderingar av satsningar inom välfärden

– är din verksamhet socialt hållbar?

Till projekt, verksamheter och arbetsgivare erbjuder vi ekonomiska-, process- och effektutvärderingar för att synliggöra lönsamheten med fokus på strategiska och samhällsekonomiska effekter för en en socialt hållbar framtid.

Målet är att politiker, resultatansvariga och övriga beslutsfattare skall kunna planera, genomföra, utvärdera och implementera olika satsningar inom arbetsmarknad, arbetsliv, hälsa och integration på ett för verksamheten optimalt sätt.